Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini parramon.info pertanyen a Inver-Pletis, SL, amb domicili a Veïnat dels Grells, 1, de Mollo (17868). El CIF de Inver-Pletis, SL és B17935941

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Inver-Pletis, SL o de terceres persones amb qui Inver-Pletis, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Inver-Pletis, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Inver-Pletis, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Inver-Pletis, SL

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Inver-Pletis, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a parramon.info tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Inver-Pletis, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

Inver-Pletis, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Inver-Pletis, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Inver-Pletis, SL.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Inver-Pletis, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Inver-Pletis, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Inver-Pletis, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

 

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB PARRAMON.INFO

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.